Disclaimer

Disclaimer

Aan de inhoud van de Onderwijsdatabank besteden Onderwijsontwikkeling Nederland en de aangesloten onderwijsadviesbureaus de grootste zorgvuldigheid. Wij streven hierin naar juistheid, volledigheid en actualiteit om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Desondanks kan niet worden ingestaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor het ononderbroken functioneren van de Onderwijsdatabank. Onderwijsontwikkeling Nederland en de aangesloten onderwijsadviesbureaus aanvaarden hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, noch voor de activiteiten die voortvloeien uit het bezoek van de de Onderwijsdatabank.

Gebruiksvoorwaarden portal Onderwijsdatabank

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig onderwijsadvies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor risico van de bezoeker.

Indien u via de Onderwijsdatabank een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Onderwijsontwikkeling Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites.

Het is de bezoeker van de Onderwijsdatabank niet toegestaan getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Onderwijsontwikkeling Nederland en de aangesloten onderwijsadviesbureaus.

Privacyreglement

Onderwijsontwikkeling Nederland en de aangesloten onderwijsadviesbureaus nemen de privacy van de bezoekers van de Onderwijsdatabank zeer serieus. Wij zullen gegevens van bezoekers en hun accounts niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekken. Lees hier ons privacyreglement

Cookieverklaring

Lees hier onze cookieverklaring