Contact Ziezon

Landelijk expertisecentrum voor kinderen, jongeren, ouders en leraren

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs. Heeft u een vraag voor Ziezon, bezoekt u dan de website www.ziezon.nl of neem contact met ons op:


Ziezon

p/a EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus
Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG Den Haag
Tel: 070- 315 41 00
Fax: 070-315 41 09
E-mail: post@ziezon.nl