Databank dossiers

Informatie voor ouders

Als uw kind in het ziekenhuis is opgenomen of langdurig ziek thuis is, wilt u dat het gewone leven, zoals deelname aan onderwijs, zoveel mogelijk gewoon doorgaat.
Onderwijs zorgt voor contact met leeftijdgenoten, waardoor uw kind niet in een isolement terecht komt. Bovendien voorkomt u zo dat uw kind teveel leerachterstand oploopt. Een ander voordeel is dat uw kind zich richt op wat het nog wél kan. Dat is erg belangrijk voor het zelfvertrouwen. Tot slot geeft leren uw kind iets om naar uit te kijken, een toekomstbeeld om je voor in te zetten.
Elke ziek kind heeft specifieke onderwijsbehoeften. Elke school heeft andere mogelijkheden om hierop in te spelen. Om te blijven deelnemen aan het onderwijsproces moet er soms veel geregeld worden voor uw kind. De Consulent OZL kan meedenken en u daarbij helpen. Zeker in relatie tot Passend Onderwijs. Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen is immers per definitie maatwerk. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

0 resultaten gevonden