Databank dossiers

(Chronisch) zieke leerlingen

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. De belangrijke band met de school, leerkrachten en medeleerlingen moet behouden blijven. Door structureel en goed onderwijs worden tevens leerachterstanden voorkomen. Door de ‘Wet Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen’ van 1999 is de school zelf verantwoordelijk gesteld voor het onderwijs aan zieke leerlingen.

485 resultaten gevonden

PROTOCOLLAIRE BEHANDELINGEN VOOR KINDEREN EN ADOLESCENTEN MET PSYCHISCHE KLACHTEN

Braet, Caroline ; Bögels, Susan M. ; — 2020

Handboek voor professionals in de jeugd-ggz met meer dan vijftig van de best onderzochte behandelingen voor kinderen en adolescenten met uiteenlopende p...

DROMERIG GEDRAG OF EEN ABSENCE?

Jenniskens, Desirée ; Beter Begeleiden, — 2019

In dit artikel worden kenmerken van een absence besproken, om het verschil aan te kunnen duiden tussen epilepsie en dromerig gedrag. Absences zijn korte...

OVER HET HOOFD GEZIEN

Hermans, Eric ; — 2019

Dit boek beschrijft de blijvende gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aan de hand van de persoonlijke verhalen van twaalf kinderen met hersen...

FACTSHEET GEZONDHEIDSZORG IN ONDERWIJSTIJD

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ; — 2019

In deze factsheet is een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het...

EEN ACTUEEL PERSPECTIEF OP KINDEREN EN JONGEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING IN NEDERLAND

Hal, Lineke van ; Tierolf, Bas ; Rooijen, Maaike van ; Verwey-Jonker Instituut, Utrecht ; — 2019

Om een actueel beeld te krijgen van kinderen en jongeren met een chronische aandoening, heeft het Verwey-Jonker Instituut met subsidie van FNO Zorg voor...

JE ZULT HET MAAR HEBBEN

— 2018

In de serie Je zult het maar hebben vertellen kinderen in hun eigen woorden over hun ziekte of aandoening:- Epilepsie- Leukemie- Taaislijmziek...

DOSSIER EPILEPSIE

Leraar24 ; Leraar24 - Dossier, — 2019

Epilepsie is een aandoening die zich uit in aanvallen doordat de activiteit in de hersenen tijdelijk verstoord is. Deze aanvallen kunnen er heel verschi...

IK BEN JACK

Caspel, Daniëlle van ; Staveren, Angelique van ; — 2019

Boek met als doel kinderen uit te leggen wat kanker is. Daarnaast kan het boek kinderen voorbereiden op een bezoek aan een ziekenhuis en geeft het uitle...

EEN LEERLING MET ASTMA

Ziezon, Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs ; Ziezon Ziektebeelden , — 2017

Deze handelingswijzer is bedoeld voor leerkrachten, consulenten en andere professionals in het (speciaal) onderwijs, die te maken hebben met leerlingen ...

EEN LEERLING MET BUIKKLACHTEN

Ziezon, Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs ; Ziezon Ziektebeelden , — 2010

Deze handelingswijzer is bedoeld voor leerkrachten, consulenten en andere professionals in het (speciaal) onderwijs, die in hun werk te maken hebben met...