Catalogus

17083 resultaten gevonden

RAPPORTAGE MONITOR NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS - METING 1

DUO-Onderwijsonderzoek & Advies, Utrecht ; — 2021

Schoolleiders in het primair onderwijs zijn positief over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Veel schoolleiders vrezen wel dat het NPO ‘een ...

WELKE INVESTERING VIND JIJ NODIG?

Unck, Suzanne ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2021

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO): een groot bedrag voor het onderwijs dat de komende jaren besteed mag worden aan herstel en ontwikkeling van het...

BEGRIJPEND LEZEN MOET JE DOEN

Engelsma, Frederica ; Sijbrandij, Monica ; Huitema, Nienke ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2021

Voor een leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)  is begrijpend lezen een van de moeilijkste vaardigheden om te leren. In dit artikel word...

INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING

Dongen, Jerome van ; Fanchamps, Nardie ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2021

In veel kindcentra werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers en andere professionals om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te...

PREVENTIE VAN ONGEWENST GEDRAG

Das, Trees ; Lee - van Broekhoven, Sonja van der ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2021

In het Nederlandse onderwijs is er veel aandacht voor allerlei vormen van onbegrepen gedrag. Een onderliggend probleem van onbegrepen gedrag kan een ver...

SPELLING IN DE LIFT ADAPTIEF

— 2021

Oefenstof voor leerlingen met spellingproblemen. Combinatie van papier en digitaal: oefenboekjes en adaptieve leerlingsoftware. Eerst uitleg, dan i...

GREJ OF THE DAY

Wichgers, Anne ; Praxisbulletin, — 2021

Leerkracht Micael Hermansson bedacht de Grej of the day: een les van acht minuten over uiteenlopende onderwerpen. De les bestaat uit drie stappen.&...

RIJNLANDSE MODEL: MEER VOLDOENING VOOR LEERKRACHTEN

Rooij, Martin van ; PO Management, — 2021

Kerobei is een stichting met 18 basisscholen ten zuidwesten van Venlo, tien jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen twee stichtingen. Daarbij stonden...

IEDER KIND EEN EIGEN, ZICHZELF AANPASSENDE LEERROUTE

Nijboer, Marijke ; PO Management, — 2021

Met kunstmatige intelligentie kan elke leerling op maat worden uitgedaagd, er kan worden gezien wat er misgaat en dan de juiste vervolgstap aangeboden w...

VOORKENNIS BEVORDERT BETER LEREN

Wildeboer, Theo ; PO Management, — 2021

Voorkennis kan worden omschreven als alles wat een leerling meeneemt bij de start van een les. Deze voorkennis kan van groot belang zijn voor het (effec...