Catalogus

17056 resultaten gevonden

MOPPENBOEKEN

— 2020

Moppenboeken op AVI-niveau. In het pakket zitten moppenboeken op AVI E3 niveau t/m AVI E6 niveau.Dit pakket bestaat uit de volgende boeken:Moet je ...

POEZIEPAKKET GROEP 3-8

— 2021

Pakket met zes verschillende poëzieboeken. Met dit pakket versjesboeken kunnen kinderen versjes op hun eigen AVI-niveau lezen.Dit pakket bevat de v...

BOEKIE DE BOEKENKNABBELAAR

Schoenmaker, Alette ; Linden, Barbara van der ; Meelker, Ilse ; Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), Helmond ; — 2021

20 activiteiten die de leesmotivatie en boekpromotie stimuleren bij peuters en kleuters. In de speldoos zitten 20 opdrachtkaarten met stimulerende ...

GROEPSPLAN GEDRAG

Overveld, Kees van ; — 2021

Een praktisch boek voor leraren en begeleiders in het primair onderwijs die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen en aanpakken. Het groepsplan ge...

KWALITATIEF LERARENTEKORT: MEER INCLUSIEF OPLEIDEN

Vries, Peter de ; Fluijt, Dian ; Passend onderwijs magazine, — 2021

Een artikel over  het inclusief opleiden van studenten op de lerarenopleiding. Inclusief onderwijs kan gedefiniëerd worden als het proces...

EXTENDED CLASSROOMS ONDERSTEUNEN ONDERWIJS IN DUNBEVOLKTE REGIO'S

COS, — 2021

Een artikel over extended classrooms. De stichting VO Zeeuws-Vlaanderen, verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteitsonderwijs, ontwikkelde het plan...

DLE SCHALEN INDICATIESTELLING LWOO EN PRO (2022-2023)

Melis, Gerard ; — 2021

Overzicht van de DLE-schalen van toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen - in de meest recente uitvoering, voorzien van de m...

WIJZIGINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ; — 2021

Het ministerie van OCW heeft een overzicht gepubliceerd van een aantal nieuwe regels in het schooljaar 2021-2022.De belangrijkste wijzigingen:...

LETTERLICHT

Onderwijszorg Nederland ONL ; — 2021

Letterlicht is een online behandelprogramma voor kinderen met met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Kinderen oefenen op taal- en spellingsgebi...

PROTOCOL DYSLEXIE DIAGNOSE EN BEHANDELING 3.0

Tijms, Jurgen ; Bree, E.H. de ; Bonte, M. ; Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) ; — 2021

Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe wetenschappelijke inzichten is in de afgelopen jaren een actuele versie van het Protocol D...