ACADIN

Acadin is een digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po. Uit de verzameling met uitdagende leeractiviteiten kunnen leerkrachten en leerlingen zelf gericht zoeken op o.a. vak-/interessegebied, leerniveau, leer- en denkvoorkeuren. Het uitgangspunt van Acadin is dat de individuele leerling centraal staat en dat iedere leerling uniek is. Acadin biedt de mogelijkheid om specifiek verrijkingsmateriaal te vinden dat aansluit bij de mogelijkheden (moeilijkheidsgraad en niveau in leerjaren, per vakgebied), de leervoorkeur (gebaseerd op Meervoudige Intelligentie), de interesses en de te ontwikkelen (denk)vaardigheden van de leerling. Deze zijn opgenomen in het leerlingprofiel. Op deze manier kan doelgericht gewerkt worden aan een doorgaande ontwikkeling. Dit sluit nauw aan bij de doelstellingen en werkwijzen voor opbrengstgericht en handelingsgericht werken. 
De leeromgeving biedt verschillende mogelijkheden voor leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen om met elkaar te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld via het berichtensysteem. Ook is er aan iedere leeractiviteit in Acadin een forum gekoppeld, waarin leerlingen vragen kunnen stellen, die door andere Acadin gebruikers beantwoord kunnen worden


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Edventure, Den Haag

Uitgave

Den Haag : Edventure, 2015-

Publicatiejaar

2015