HANDBOEK BROERS EN ZUSSEN VAN SPECIALE EN GEWONE KINDEREN
invloed op ontwikkeling en gedrag

Beschouwing over de invloed van broers en zussen op elkaars gedrag en ontwikkeling, in het bijzonder als in het gezin een kind met verstandelijke, motorische of lichamelijke beperkingen opgroeit.
Het boek bevat twaalf hoofdstukken. In de eerste vijf hoofdstukken wordt de broer-zus relatie in het algemeen beschreven met aandacht voor: de levensloop, de plaats in de kinderrij, rivaliteit en loyaliteit. In de volgende zes hoofdstukken gaat de schrijver in op de betekenis voor het gezin wanneer een broer of zus te maken heeft met een psychische of persoonlijkheidsstoornis (ADHD, autisme, emotionele stoornis, cognitieve beperking, handicap of een ziekte). Ook wordt in een hoofdstuk ingegaan op de gevolgen voor het gezin van het overlijden van een kind en aan preventie en therapie. De impact voor het gezin komt uitgebreid aan de orde en vooral de bezorgdheid en de spanning.


Titel informatie
Auteur

Boer, Frits

Uitgave

Leuven/Houten: LannooCampus, 2021

Collatie

275 p. ; ill. ; 25 cm

ISBN

9789401475365

Annotatie

Herziene uitgave van: Broers en zussen van speciale en gewone kinderen, 2012

Publicatiejaar

2021