KWALITATIEF LERARENTEKORT: MEER INCLUSIEF OPLEIDEN

Een artikel over  het inclusief opleiden van studenten op de lerarenopleiding. Inclusief onderwijs kan gedefiniëerd worden als het proces waarmee onderwijsprofessionals antwoord geven op diversiteit door verschillen in afkomst en identiteiten en sociale rechtvaardigheid te erkennen, zodanig dat participatie, gelijke kansen en optimale ontwikkeling gerealiseerd worden. In het artikel worden verschillende aspecten genoemd waar aandacht aan besteed moet worden zodat studenten op de (nieuwe) beroepspraktijk worden voorbereid. Deze aspecten zijn: zelf-reflectief vermogen optimaliseren, onderzoekende houding stimuleren, kritische theoretische houding creëren, participeren in open leergemeenschappen, praktijkkennis verwerven door on-the-job op te leiden, verscherpt inzicht verwerven in de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, inclusieve waarden injecteren in mindset en flexibiliseren van het curriculum. 


Titel informatie
Auteur

Vries, Peter de; Fluijt, Dian

Tijdschrift

Passend onderwijs magazine

Uitgave

Jrg. 9 (2021), nr. 3 (juni)

Collatie

p. 6-9

Annotatie

met lit. opg.

Publicatiejaar

2021