DLE SCHALEN INDICATIESTELLING LWOO EN PRO (2022-2023)
voor instroom in schooljaar 2022-2023

Overzicht van de DLE-schalen van toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen - in de meest recente uitvoering, voorzien van de meest recente toelichting - voor verwijzing naar LWOO en PRO voor instroom in schooljaar 2022-2023. Het is een aanvulling op het DLE-boek. De DLE-schalen in deze publicatie zijn bovendien voorzien van aanwijzingen voor door- of terugtoetsen als de leerachterstanden te groot zijn. Met overzicht van de toegestane instrumenten en de bijbehorende ELD-codes (Electronisch Leerdossiercodes die gebruikt worden bij de digitale overdracht van leerlinggegevens tussen de administratieve systemen tussen scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en bij verhuizingen van leerlingen binnen het basisonderwijs). De volgorde waarin de instrumenten in deze brochure zijn opgenomen, is gelijk aan die in de Regeling. De DLE-tabellen van de CITO-toetsen zijn alle gebaseerd op de normen voor alle leerlingen.

 


Titel informatie
Auteur

Melis, Gerard

Uitgave

Amsterdam : Boom Test Onderwijs, 2021

Collatie

138 p. : schema's ; 30 cm

ISBN

9789024443635

Publicatiejaar

2021