WIJZIGINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Het ministerie van OCW heeft een overzicht gepubliceerd van een aantal nieuwe regels in het schooljaar 2021-2022.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Wet burgerschapsonderwijs:
  Deze wet heeft als doel dat alle scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
 • Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage:
  Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van extra activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.
 • Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS):
  Deze regeling voor het coronaproof maken van ventilatie in schoolgebouwen blijft ook in het nieuwe schooljaar van kracht. Er is 100 miljoen euro naar voren gehaald.
 • Nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs:
  Per 1 augustus werkt de inspectie met herziene onderzoekskaders voor toezicht in het funderend onderwijs en mbo.
 • Subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs:
  Deze regeling is bedoeld voor basisscholen om zich voor te bereiden op de verplichting vanaf 2023 minstens twee lesuren per week bewegingsonderwijs te geven.
 • Examenbesluit voortgezet onderwijs:
  Per 1 augustus is het verplicht een examencommissie in te stellen. Ook zijn de bepalingen over het PTA, het examenreglement en het afsluiten van het schoolexamen aangepast.
 • Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Downloads
Titel informatie
Corporatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Uitgave

Den Haag : Ministerie van OCW, 2021

Publicatiejaar

2021