EFFECTIEVE FEEDBACK GEVEN
wat werkt wel en niet?

Dit artikel geeft tips voor het geven van effectieve feedback. Bij effectieve feedback stuurt de leerkracht het kind bewust in de goede richting. Ook wordt er aangegeven welke stappen het kind heeft gezet om tot een goed resultaat te komen. Feedback kan worden gegeven op vier niveaus: op de taak, op het proces, op de zelfregulatie en gericht op het persoon.

Bij goede feedback op de taak wordt er gerichte informatie gegeven over hoe goed het kind de taak heeft begrepen of uitgevoerd. Hoe duidelijker en concreter deze feedback is, hoe beter kinderen die kunnen gebruiken om hun prestatie te verbeteren. 

Als er feedback wordt gegeven op het proces, is die specifiek en vooral gericht op de vooruitgang en inspanning van het kind. Deze vorm van feedback leert kinderen op welke concrete manieren ze leren. 

Bij feedback op zelfregulatie staat de manier waarop kinderen hun handelen monitoren centraal. Kinderen leren om zichzelf te beoordelen of om feedback te krijgen en die vervolgens adequaat te gebruiken om een doel te bereiken. Dit zorgt ervoor dat ze reflecteren op hun eigen leren. Hiervoor zijn metacognitieve vaardigheden (executieve functies) van het kind essentieel.

Bij feedback gericht op de persoon wordt de persoonlijke waardering die wordt gegeven gekoppeld aan concreet en actueel gedrag. De kwaliteiten van het kind worden benoemd. 

Feedback op zelfregulatie blijkt het meest effectief te zijn. Daarna volgen (in volgorde) feedback op het proces en feedback op de taak. Feedback op de persoon, de niet-specifieke, persoonlijke feedback, staat onderaan het lijstje. 

Hierna worden in het artikel nog enkele tips gegeven om aan de slag te gaan met effectieve feedback: een balans tussen positieve en negatieve feedback, uitgebreide feedback, een warm en veilig klimaat in de klas, tijd voor individuele feedback en het afwisselen van individuele met klassikale feedback. 

 


Titel informatie
Auteur

Kuijsters, José

Tijdschrift

Praxisbulletin

Uitgave

Jrg. 38 (2020-2021), nr. 7 (maart 2021)

Collatie

p. 22-25

Publicatiejaar

2021