DE DOCENT ALS MEESTER VAN DE INTERACTIE
motiveren, coachen, adviseren en grenzen stellen

De docent als meester van de interactie beschrijft een visie op het begeleiden van leerlingen. Het boek wil leraren helpen om vaardigheden te ontwikkelen op vier fundamenteel verschillende gebieden van interactie die afhankelijk van de context flexibel ingezet kunnen worden: coachen, adviseren, instrueren en grenzen stellen. 
De docent als meester van de interactie is gebaseerd op drie pijlers:

  • een inleiding in de psychologie van motivatie;
  • een theorie over gedragsverandering, met speciale aandacht voor de rol van emoties en de invloed van de context op gedrag;
  • de interactiematrix: een schema dat inzicht verschaft in de belangrijkste kenmerken van de vier verschillende interactieposities (coachen, adviseren, instrueren, grenzen stellen).

Het boek bevat tevens een uitwerking van de interactieposities coachen, adviseren en grenzen stellen. Ook bevat het een hoofdstuk over een belangrijke sociale vaardigheid die buiten de interactiematrix valt: het voeren van een dialoog. Hoewel het boek veel wetenschappelijke informatie bevat, is het vooral een praktijkboek, opgebouwd rond concrete voorbeelden. Ieder hoofdstuk bevat reflectievragen, zelfinzichtvragen en oefeningen.

De docent als meester van de interactie is geschreven voor (aanstaande) leraren, mentoren en schoolleiders van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Het boek is ook als e-book beschikbaar.


Titel informatie
Auteur

Teggelaar, Jan; Hulswit, Menno

Uitgave

Groningen : Noordhoff Uitgevers, 2021

Collatie

275 p.

ISBN

9789001293604

Publicatiejaar

2021