TIJD VOOR FOCUS

Breng meer focus aan in de werkzaamheden van leerkrachten in het basisonderwijs én investeer in meer handen in en om de klas. Dat adviseert de Onderwijsraad in het advies Tijd voor focus. De raad constateert dat er te veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leerkrachten liggen. Daardoor komen leerkrachten niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsraad brengt dit advies uit op verzoek van de Tweede Kamer.

De werkdruk kan voor een deel worden verlaagd door meer focus aan te brengen in het werk van leerkrachten, zodat zij zich kunnen richten op de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Het is niet alleen aan leerkrachten om prioriteit aan te brengen in hun werk en de werkdruk te beheersen; het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders. Leerkrachten kunnen samen met schoolleiders en schoolbesturen in beeld brengen wat nodig is voor goed onderwijs, hoeveel tijd dat kost en wie de uitvoering op zich nemen.

De raad adviseert het idee los te laten dat één leerkracht alle activiteiten voor een groep moet verzorgen. Er kan meer gedifferentieerd worden in wie wat doet en er kan beter gebruik worden gemaakt van de expertise van ondersteunende professionals zoals onderwijsassistenten, vakleerkrachten en andere specialisten. Schoolleiders en -bestuurders hebben een belangrijke rol om samenhang en focus van werkzaamheden te bewaken en als brug en buffer tussen school en buitenwereld te gaan staan.

Het beter afbakenen van werkzaamheden is niet genoeg. Het gemiddelde aantal lesuren van leerkrachten moet ook omlaag. De vrijgekomen tijd kunnen leerkrachten besteden aan het ontwikkelen van onderwijs. Dit betekent dat er per saldo meer mensen nodig zijn in en om de klas. In de eerste plaats om de lessen te helpen verzorgen, maar ook om andere taken van leerkrachten over te nemen. Dit vraagt om extra geld vanuit de rijksoverheid. De raad adviseert dan ook de rijksbekostiging structureel te verhogen, zodat scholen meer mensen kunnen aantrekken.


Titel informatie
Corporatie

Onderwijsraad, Den Haag

Uitgave

Den Haag : Onderwijsraad, 2021

Collatie

64 p.

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2021