FACTSHEET GEZONDHEIDSZORG IN ONDERWIJSTIJD

De ministeries van OCW en VWS hebben een factsheet gepubliceerd om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen.

De factsheet vermeldt duidelijk dat het bieden van medische zorg aan leerlingen geen onderdeel is van het onderwijsproces. Het valt dus niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

Wel is de school verplicht om samen met de ouders van de betreffende leerlingen te onderzoeken of en zo ja hoe deze zorg onder schooltijd kan worden georganiseerd. De school kan hierbij advies vragen aan het samenwerkingsverband of aan onderwijszorgconsulenten.

In de factsheet komt ook de vraag aan de orde wie welke medische handelingen in de school mag uitvoeren, wie aansprakelijk is als het misgaat en wat het juridische kader is van medische zorg onder schooltijd.


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Uitgave

Den Haag : Ministerie van OCW / Ministerie van VWS, 2021

Collatie

2 p.

Publicatiejaar

2021