MONTAPP

De MONTapp is een app die gebaseerd is op de didactische ideeën van Maria Montessori. Met de app kan via een tablet of telefoon de ontwikkeling van kinderen op de volgende domeinen worden gevolgd : waarnemen, motoriek, taal, rekenen, kennisgebieden en geometrie. De leerkracht signaleert via de app en kiest vervolgens voor een les wachten, observeren of evalueren.

Via de site https://www.montapp.com/ kan er gestart worden met het werken met de MONTapp.


Titel informatie
Uitgave

Utrecht : VIVID Onderwijs, 2019

Publicatiejaar

2019